OktaSpace finnes i tre ulike modeller:

OktaSpace stor 17-100-001.
OktaSpace medium 17-100-011. 
OktaSpace liten 17-100-021. 

Se alle produktene her!

1/3 av alle ungdommer i videregående opplæring fullfører ikke eksamen, i hovedsak grunnet matematikkfaget. I samarbeid med matematikkbølgen skal vi utvikle lekeapparater som bedrer barns matematiske kunnskaper. Første produkt, OktaSpace er allerede klart for salg.

Aktivitet og læring

Det er allment kjent at aktivitet er viktig. Likevel faller vårt aktivitetsnivå allerede fra skolealder. Samtidig vet vi at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og læring, spesielt i matematikk. Så hvorfor ikke da kombinere disse to? Matematikk handler om å oppdage og se sammenhenger, lete etter mønster, system og struktur. Det trenger ikke å være kjedelig å komme til matematikktimene.

Søve og Matematikkbølgen har inngått et samarbeid om å designe og produsere utendørs matematiske lekeapparater/modeller som kombinerer fysisk aktivitet, lek, undring, utforsking og læring av matematikk. Det er et stort behov for å synliggjøre at matematikk er et meningsfylt, nyttig og spennende fag og derved endre holdninger til faget. Våre utendørs modeller vil være et viktig tiltak for å møte disse utfordringene.

Oktaspace

Modellen er basert på avkortede oktaeder som lager to forskjellige nettverk inni. Med utgangspunkt i modellen, utvikles matematiske ideer både formelt i læringssituasjoner og uformelt i lek. Med OktaSpace i skolegården kan elever og lærere sammen undre seg over og utforske matematiske sammenhenger. De kan lære begreper, forstå sammenhenger og øve ferdigheter i matematikk. Lærer kan med utgangsgpunkt i modellen, legge til rette for rike og åpne oppgaver i matematikklæringen.

Matematiske lekeapparater

Lekeapparatene vi designer og lanserer i løpet av en 2-årsperiode, skal bidra til å kombinere aktivitet og matematikklæring. Tanken er at barna/elevene gjennom lek og bevegelse, ved å ta på ting, undre seg og utforske. I tillegg til gjennomtenkte, læringsrike og utfordrende aktiviteter, vil barn oppnå bedre forståelse, anvendelse, ferdigheter og resultater av matematikklæringen.

Matematikkbølgen

Matematikkbølgen er en liten bedrift lokalisert i Indre Fosen kommune. Bedriften består av to engasjerte eiere, Gerda Åsta Bones – daglig leder og allmennlærer med
tilleggsutdanning i matematikk, tysk og forming og Mike Naylor – kunstnerisk leder og professor matematikk og matematikkdidaktikk. Deres visjon er å skape en ny og positiv kultur og løfte matematikkfaget.

For mer informasjon om OktaSpace, ta kontakt med vår selger, Tarita Sunde her!

 

OktaSpace kan fåes i flere størrelser

By | 2019-01-04T15:45:03+00:00 desember 6th, 2018|Siste nytt|Kommentarer er skrudd av for OktaSpace – mye mer enn et lekeapparat