Trening og crossfit apparater til utendørs bruke
Fitness & Idrett 2018-06-22T11:09:56+00:00

Frogner skole

Sørum 2017

Den nye Frogner skole i Sørum har bare Søve produkter og har fått et innholdsrikt uteområde til sine elever. Aktivitetssoner som er fordelt rundt på skolens områder er tilpasset de forskjellige klassetrinnene (1-3, 4-6 og 7-10 trinn). I tillegg er det også en treningsløype, beregnet for ungdom og voksne som er i tilknytning til ballbanene. Skolegården har også fått mange gode sitte- og oppholds muligheter i form av benker og bord. Uteområdet byr på variasjon og tilbud for alle aldersgrupper, samtidig som det er godt tilrettelagt for at elevene kan være i fysisk aktivitet i friminuttene. Utstyret er plassert og satt sammen slik at det også er en del Universell utformet.

Hele Prosjektet på Frogner skole er resultatet av godt samarbeid mellom byggherre, Nannestad Grøntmiljø AS, landskapsarkitekt og Søve. Alt utstyr som er levert er i farger som skal gjenspeile område skolen ligger på, (som er et gammelt ravineområde). Utstyret som Søve har levert er laget spesielt til Frogner skole ut i fra ønsker om funksjoner i vært enkelt apparat som skal ivareta trening, aktivitet, lek og sosiale ferdigheter for de enkelt klassetrinn.