Klatreapparater

Klatreapparater på lekeplassen blir et naturlig sted å møtes. Klatring er for barn helt naturlig og man kan utfordre hverandre ut ifra egne forutsetninger. Barna lærer seg å mestre funksjonene og utvikle seg både fysisk og sosialt. Det er fysisk og krevende for kroppen å klatre. Det er likevel viktig for utvikling av motorikk, balanse og vurderingsevne. Våre klatre og multifunksjonsanlegg gir optimale muligheter , det er opp til barna å finne de enkleste, vanskeligste eller morsomste måtene å ta seg opp og ned. Lek i klatreapparat fokuserer gjerne på lek og moro og man trener automatisk styrke, balanse, koordinasjon og kondisjon.

Søve har vedlikeholdsfrie produkter og lang garantitid. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at apparater fra Søve er riktig valg til din lekeplass. Vi ivaretar kravene i den norske standarden NS-EN-ISO 9001. Våre produkter er også testet i henhold til gjeldende EU-/EØS-krav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176 og TÜV sertifisert