Klatreapparater

Klatreapparater på lekeplassen blir et naturlig sted å møtes. Klatring er for barn helt naturlig og man kan utfordre hverandre ut ifra egne forutsetninger. Barna lærer seg å mestre funksjonene og utvikle seg både fysisk og sosialt. Det er fysisk og krevende for kroppen å klatre. Det er likevel viktig for utvikling av motorikk, balanse og vurderingsevne. Våre klatre og multifunksjonsanlegg gir optimale muligheter , det er opp til barna å finne de enkleste, vanskeligste eller morsomste måtene å ta seg opp og ned. Lek i klatreapparat fokuserer gjerne på lek og moro og man trener automatisk styrke, balanse, koordinasjon og kondisjon.

Søve har vedlikeholdsfrie produkter og lang garantitid. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at apparater fra Søve er riktig valg til din lekeplass. Vi ivaretar kravene i den norske standarden NS-EN-ISO 9001. Våre produkter er også testet i henhold til gjeldende EU-/EØS-krav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176 og TÜV sertifisert

Klatreapparat

Klatreapparat på lekeplassen er en sikker vinner. Klatring har i alle år vært populært for barn i alle aldre. Man velger selv om man vil ta den enkleste, vanskeligste eller morsomste vegen opp og ned. Lek gjennom klatring utvikler motorikk, balanse og vurderingsevne. Samtidig er det morsomt for barna å kunne utfordre hverandre ut ifra egne forutsetninger. Et klatreapparat blir et naturlig møtested på lekeplassen. Barna lærer seg å mestre funksjonene og utvikler seg både fysisk og sosialt. Dette fordi det er fysisk og krevende for kroppen å klatre. Våre klatreapparater og multifunksjonsanlegg utfordrer barnas styrke, balanse, koordinasjon og kondisjon.

Søve har vedlikeholdsfrie produkter og lang garantitid. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at apparater fra Søve er riktig valg til din lekeplass. Vi ivaretar kravene i den norske standarden NS-EN-ISO 9001. Våre produkter er også testet i henhold til gjeldende EU-/EØS-krav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176 og TÜV sertifisert