Hvorfor velge Søve?

Hvorfor velge Søve? 2017-12-13T21:09:32+00:00

Søndre Torg valgte Søve
I tillegg til fokus på kvalitet, sikkerhet, funksjoner og design, var servicenivået og engasjementet fra Søve en bidragende årsak til at valget falt på dem sier Linda Moholdt i Ringerike Næringsforum

Klyve 2 borettslag
Klyve 2 borettslag valgte lekeapparater og parkmøbler fra Søve. Vi er meget fornøyde både med godt samarbeid og en fantastiskt fin lekeplass” sier Rolf Broløkken - vaktmester Klyve 2.

Kort leveringstid var viktig
for International School

Rektor er veldig fornøyd, ungene er begeistret, og miljøet i skolegården har blitt utrolig bra. Monteringen av lekeapparatene startet 7. juli, og alt sto ferdig 11. august. Mye takket være kort leveringstid fra Søve.

Hvorfor velge Søve?

Søve tilbyr et stort og allsidig produktsortiment og har alt du trenger til ditt uteområde. Med 43 års erfaring er vi en av Norges mest solide aktører innen park og lek. Vi har lang erfaring og kompetanse, og kan være behjelpelig med alt ifra planlegging og tegning av uteområde, til grunnarbeid og montering av utstyr. Vi har også et stort kontaktnett over hele landet og har knyttet til oss kompetanse i forhold til prosjektering, etablering og ivaretakelse av uteområde.

Markedets raskeste levering og beste garantier
Ved å ha materialer på lager og produksjonen til stede på fabrikken i Telemark kan vi tilby markedets raskeste levering. Standardprodukter leveres innen 1-3 uker. Spesialbestilte produkter tar noe lengre tid (3-6 uker) avhengig av hvilke endringer som gjøres. Vi har de beste garantier med vedlikeholdsfrie produkter som har en beregnet levetid på over 30 år.

Sikkerhet
Våre produkter og lekeapparater er testet i henhold til gjeldende EU-/EØS-krav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176 og TÜV sertifi sert.

Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyringssystemet ved Søve sikrer hvordan bedriften ivaretar kravene i den norske standarden NS-EN-ISO 9001, og stiller høye krav til kvalitet og miljøstyring i produksjons-prosessene. Systemet beskriver vår måte å arbeide på, og inneholder bestemmelser, rutiner, skjemaer. som skal sikre felles og enhetlige arbeidsmetoder. Det beskriver også kvalitetsarbeidet vi gjør ovenfor våre kunder, myndigheter og sertifiserende organer.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Hvorfor velge Søve. Informasjon om Søve

 • Beste garantier

  Vi har blant markedets beste garantier

 • Raskest på levering

  Vi kan tilby markedets raskeste levering.

 • Kvalitet sparer penger

  Tenk ikke kun innkjøpspris, tenk økonomi (pris i forhold til kvalitet, levetid og behov av vedlikehold. På 20 års sikt kan Søves produkter innebære en besparelse på inntil 100 000,- for en normalstor lekeplass.

 • Vedlikeholdsfritt

  Vi har vedlikeholdsfrie produkter som har en beregnet levetid på over 30 år.

 • Sikkerhet

  Våre produkter er testet i henhold til gjeldende EU/EØS kvrav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176 og TUV-sertifisert

 • Fleksibilitet

  Søves lekeapparater er modulbaserte, og består av fleksible løsninger som lar deg bygge på og bygge videre.