Miljøprofil

Miljøprofil 2018-05-25T09:54:04+00:00

Søves miljøprofil og dokumentasjon

Søve AS skal være en ansvarlig og miljøorientert produsent og forhandler av lekeapparater, parkutstyr og treningsapparater. Apparatene er beregnet for utendørs bruk. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet, fra råvarene produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden må demonteres og destrueres.

Under kan du se våre dokumentasjoner på at Søve AS er en miljøvennlig bedrift.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Sertifiseringen skal hjelpe og motivere virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Sertifiseringen skal gjenspeile vårt ansvar som produksjonsbedrift i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi har allerede satt i gang med mange konkrete tiltak, både store og små. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår man en mer miljøvennlig og lønnsom drift.

post@miljofyrtarn.no  / 38 00 80 60 / www.miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn - Søve er sertifisert som miljøfyrtårn

bf-logo

Vi kan bekrefte at produktene er nøye dokumentert i alle ledd, og at produktene oppfyller en rekke kriterier for å være blant de aller beste på dette område.

 • Alt trevirke og papirbaserte plater stammer fra FSC-godkjente leverandører (sporbart trevirke fra bærekraftig produksjon).
 • Bruk av mindre belastende kjemikalier i produksjon og overflatebehandling.
 • Treplatene som benyttes er GreenGuard-sertifiserte. Det vil si at det sikrer de som bruker apparatene mot skadelig formaldehydgass.
 • Søve har dokumentert andel resirkulert plast og metall i sine produkter, og fokuserer på å få andelen resirkulert så høy som mulig.
 • Alle produktene kan demonteres og materialene gjenvinnes.
 • Produktene har lang levetid.
 • Søve har rutiner for forbedringer, og ved endringer vil kun produkter eller materialer som oppfyller strenge miljøkrav bli valgt.
 • Søve har rutiner for å dokumentere innhold i råvarer og ferdig produkt. Dette tas med i alle kontrakter med leverandører.
 • Søve har gode avfallsrutiner og deltar i innsamlingssystemer for emballasje. 

  Bergfald Miljørådgivere har gjort en uavhengig evaluering av Søves dokumentasjon på punktene ovenfor. Disse kan kontaktes om det ønskes øvrig informasjon eller detaljert dokumentasjon.

  info@bergfald.no / 23 00 05 99 / www.bergfald.no

Miljøprofil

Grønt Punkt!

Dette beviser og skal gjøre kunder trygge på at Søve deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Resy AS og Norsk MetallGjennvinning AS. Les mer om Grønt Punkt HER!
Grønt punk bevis - Søve Miljøprofil